ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կամ չունեցող տնտեսվարող անձանց սեղմ ժամկետներում:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և արտարժույթ
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Տևողություն
առավելագույնը 48 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով` 11.5-18%, արտարժույթով` 9-16%
Առավելագույն գումար
5,500,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից տրվող երաշխավորություններ
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 23.09.2019 10:24