ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկային գծեր
Վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության ոլորտում կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը և այլն:
Գյուղատնտեսական վարկային գծերը տրամադրվում են ARCA Farmer քարտով։
Այցեքարտ
Տրամադրվում է
ֆիզիկական անձանց
Արժույթ
ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար:
Վարկի գումար
50,000-400,000 ՀՀ դրամ կամ 1,000 ԱՄՆ դոլար
Անվանական տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով՝ 17.9%, ԱՄՆ դոլարով՝ 15.9%
Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար
0%
Տևողություն
24 ամիս
Փաստացի տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով՝ 19.2%, ԱՄՆ դոլարով՝ 17.2%
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 23.08.2019 11:21