ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էներգաարդյունավետ վերանորոգման 5+ հիփոթեքային վարկ
Վերանորոգե՛ք Ձեր բնակարանը, և, որպես շնորհակալություն, նա կօգնի Ձեզ խնայել
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
3,000,000 ՀՀ դրամ
Տևողություն
60-120 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
11.8%
Առավելագույն գումար
20,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն
Վերանորոգվող անշարժ գույք
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 28.10.2019 16:26