ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ավանդ կուտակվող
Ձեր խնայած միջոցները կուտակելու լավագույն տարբերակը:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով` 8.0%, ԱՄՆ դոլարով` 3.5%, եվրոյով` 1.5% և ՌԴ ռուբլով` 5.0%
Ավանդի նվազագույն գումարը
50,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 եվրո կամ 5,000 ՌԴ ռուբլի
Ժամկետ
6-24 ամիս
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 04.10.2019 16:17