ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Քարտի փոխարինման հայտ

Խնդրում ենք հայտը լրացնել ՀԱՅԱՏԱՌ

Սույն դիմումը լրացնելով Քարտապանը հանձնարարում է Բանկին իր գործող քարտը փոխարինել նոր քարտով:

* նշանը ունեցող դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման
Անուն*
Ազգանուն*
Մասնաճյուղ*

Նշել այն մասնաճյուղը որտեղ պատվիրել եք ձեր քարտը
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Քարտի տեսակ*
Քարտի արժույթ*
Փոխարինվող քարտի համարը*
Հեռախոսահամար*
Էլ. փոստ*
Քարտի փոխարինման պատճառը*
Այլ պատճառ*
Պահանջվող գործողություն*
Համաձայն եմ, որ ֆինանսական կազմակերպությունն օգտագործի մուտքագրված տվյալները ծառայություններ մատուցելու նպատակով:
Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ում գործող վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններին և քարտի տրամադրման և սպասարկման սակագներին, հաստատում եմ, որ սույն դիմումում ներկայացված տեղեկությունը լիարժեք և հավաստի է: Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ կայքի «Խորհուրդներ քարտապաններին» բաժնում ներկայացվող վճարային քարտերի օգտագործմանն առնչվող հնարավոր ռիսկերին և անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ներկայացված խորհուրդներին:*
Նկարի վրայի գրվածը   
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 24.05.2016 14:25