ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
American Express Gold քարտապանների համար
Բացահայտե՛ք ողջ ներուժը
American Express Blue քարտապանների համար
Օգտվի՛ր քո թափանցիկ քարտի բացահայտ առավելություններից
Մրցույթ Լոռի և Շիրակ մարզերի քարտապանների համար
Վճարի՛ր քարտով Շիրակի մարզում
Վճարի՛ր քարտով Լոռու մարզում
VISA քարտապանների համար
Ստանալ վարկ
Առանց գրավի Սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ
Ապառիկ վարկեր
Ուսման վարկեր
Պետական աջակցությամբ ուսումնական վարկեր
Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր
Գրավով Սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Ոսկու գրավով չվերականգնվող վարկային գիծ
Վարկեր բնակարանի համար
Անշարժ գույքի ձեռքբերման (գնման) հիփոթեքային վարկ
Անշարժ գույքի վերանորոգման (վերակառուցման) հիփոթեքային վարկեր
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Ազգային հիփոթեքային վարկեր վերանորոգման նպատակով
Էներգաարդյունավետ գնման հիփոթեքային վարկ
Էներգաարդյունավետ վերանորոգման 5+ հիփոթեքային վարկ
Մարզային գնման հիփոթեքային վարկ
Մարզային վերանորոգման հիփոթեքային վարկ
Անշարժ գույքի վերանորոգման էներգաարդյունավետ վարկեր
Անշարժ գույքի վերանորոգման միկրովարկեր
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
«Ջերմ օջախ»
Ապառիկ տեղում
Խնայել և կուտակել
Ժամկետային ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Իմ աշխատավարձը իմ Բանկում
Պետական ոլորտի աշխատակիցների համար
Կրթական ոլորտի աշխատակիցների համար
Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար
Արդարադատության ոլորտի աշխատակիցների համար
ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համար
Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Խոշոր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Ընտրել քարտ
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Վիրտուալ քարտի գրանցում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հատուկ քարտեր
MasterCard UEFA Champions League
Transfer Քարտեր
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
American Express Cashback
American Express Blue
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
Maestro
MasterCard Standard
Visa Electron*
Visa Classic
Պրեմիում դասի քարտեր
MasterCard Gold
Visa Gold
American Express Gold
Հեռահար սպասարկում
Բանկոմատներ
Կանխիկի ընդունման տերմինալներ
Բանկային ավտոմատացված մեքենաներ
ACBA Mobile
ACBA Ticket
ACBA ON–LINE
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Unistream
Moneygram
Ria Money Transfer
Xpress Money
Sigue Money Transfer
Converse Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և «ACBA ON-LINE» համակարգի (նաև «ACBA Mobile» հավելվածի) միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Արտասահման մեկնողների ապահովագրություն
ԱՊՊԱ/ԱՊԿԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Այլ ծառայություններ
Չաշխատող կանանց մայրության նպաստի վճարման ծառայություն
Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման ծառայություն
ACBA Leasing
ACBA Leasing
Բիզնես
Ստանալ վարկ
Բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Բիզնես վարկային գծեր
Օվերդրաֆտ
Բիզնես քարտով վարկային գիծ
«Կանայք բիզնեսում» ծրագիր
Խնայել և կուտակել
Բիզնես Ավանդ
Ֆինանսավորել առևտուրը
Երաշխիքներ
Ակրեդիտիվներ
Ինկասո
Ֆակտորինգ
Էսքրոու հաշիվներ
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Աշխատավարձի վճարում
Համայնքների ֆինանսավորում
Համայնքների ֆինանսավորում
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Միջազգային փոխանցումներ
Բիզնես քարտեր
Visa Business և Arca Business քարտեր
Խորհրուրդներ քարտապաններին
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
ACBA Mobile
ACBA Ticket
ACBA ON-LINE
Քարտերով վճարումների ընդունում
Սկսեք սպասարկել քարտեր
Արդեն սպասարկում եք քարտեր
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Ներդրումային ծառայություններ
Ռեեստրի վարում
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
ACBA Leasing
ACBA Leasing
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 20.12.2014 05:15