ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
AmEx Cashback քարտերի առաջարկ
«Մեղրի» մասնաճյուղում իրականացվող արշավ
«Ճամբարակ» մասնաճյուղում իրականացվող արշավ
Ստանալ վարկ
Առանց գրավի Սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ
Ուսման վարկեր
Պետական աջակցությամբ ուսումնական վարկեր
Գրավով Սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկեր
Բնակարաններ կառուցապատողներից
«ԱԴՐԵՍՍ›› ՍՊԸ
‹‹ԱԼԻԱՆՍ 64›› ՍՊԸ
‹‹ԳԵՎՄԻԿ›› ՍՊԸ
‹‹ԿԱՅԾԱԿ-1›› ՍՊԸ
‹‹ՆՈՐԻԿ-70›› ՍՊԸ
‹‹ՏՄ ՄԵԳԱՀՈԼԴԻՆԳ›› ՍՊԸ (Սանլենդ)
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Էներգաարդյունավետ գնման հիփոթեքային վարկ
Մարզային գնման հիփոթեքային վարկ
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
«Ջերմ օջախ»
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
Ազգային հիփոթեքային վարկեր վերանորոգման նպատակով
Մարզային վերանորոգման հիփոթեքային վարկ
Էներգաարդյունավետ վերանորոգման 5+ հիփոթեքային վարկ
Ապառիկ տեղում
Պայմանագրերի ստորագրում էլեկտրոնային եղանակով
Խնայել և կուտակել
Ժամկետային ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Իմ աշխատավարձը իմ Բանկում
Պետական ոլորտի աշխատակիցների համար
Կրթական ոլորտի աշխատակիցների համար
Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար
Արդարադատության ոլորտի աշխատակիցների համար
ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համար
Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Խոշոր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Ընտրել քարտ
Խորհուրդներ քարտապաններին
Թոքենիզացված քարտերով կատարվող գործարքների պայմաններ
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Փաստաթղթերի արխիվ
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
Maestro*
MasterCard Standard
Visa Electron*
Visa Classic
Հատուկ քարտեր
Visa Virtual
MasterCard UEFA Champions League
Transfer Քարտեր
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
American Express Cashback
American Express Blue
Պրեմիում դասի քարտեր
MasterCard Gold
Visa Gold
American Express Gold
Հեռահար սպասարկում
ACBA Digital
Բանկոմատներ
Կանխիկի ընդունման տերմինալներ
Բանկային ավտոմատացված մեքենաներ
ACBA Ticket
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
«Ճամբարակ» մասնաճյուղում իրականացվող արշավ
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Unistream
Moneygram
Ria Money Transfer
Xpress Money
Converse Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և «ACBA ON-LINE» համակարգի (նաև «ACBA Mobile» հավելվածի) միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Ճանապարհորդական ապահովագրություն
ԱՊՊԱ/ԱՊԿԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Այլ ծառայություններ
Չաշխատող կանանց մայրության նպաստի վճարման ծառայություն
Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման ծառայություն
ACBA Leasing
ACBA Leasing
Բիզնես
Ստանալ վարկ
Վարկեր՝ պետական աջակցության առաջին ծրագրով
Բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Բիզնես վարկային գծեր
Արտահանման և ներմուծման վարկային գիծ
Օվերդրաֆտ
Բիզնես քարտով վարկային գիծ
Կանաչ վարկեր
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկեր
«Կանայք բիզնեսում» ծրագիր
Խնայել և կուտակել
Բիզնես Ավանդ
Ֆինանսավորել առևտուրը
Երաշխիքներ
Ակրեդիտիվներ
Ինկասո
Ֆակտորինգ
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Աշխատավարձի վճարում
Համայնքների ֆինանսավորում
Համայնքների ֆինանսավորում
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Միջազգային փոխանցումներ
Բիզնես քարտեր
Visa Business և Arca Business քարտեր
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
ACBA Digital
ACBA Ticket
Քարտերով վճարումների ընդունում
Սկսեք սպասարկել քարտեր
Արդեն սպասարկում եք քարտեր
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Ներդրումային ծառայություններ
Ռեեստրի վարում
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
ACBA Leasing
ACBA Leasing
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարամցվել է ՝ 20.12.2014 05:15
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am